عنوان{شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان (واقع در استان مرکزی)}

عنوان /شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان (واقع در استان مرکزی)/ اف اِس|عنوان|34008491|fsx39023669|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان, استان مرکزی
هم اکنون فایل با مشخصه ی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آشتیان (واقع در استان مرکزی) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار